material of the Tomatis method

במה מטפלת השיטה

 

שיטת טומטיס, המכונה גם שיטת אודיו-פסיכו-פונולוגיה, מצליחה לסייע בפתרון בעיות תקשורת, קשב וריכוז, עיכובים התפתחותיים ורגשיים שונים באמצעות האזנה לצלילי מוסיקה קלאסית בתדרים מסויימים. על פי השיטה, הפרעות למידה, קשב ותקשורת, הינן ביטויים לכשלים באיכות ההקשבה. לאחר איבחון ייחודי, לכל מטופל מותאמת תכנית אישית של "אימוני הקשבה" באמצעות גירוי צלילים ממוקד, המכוון למקור הקושי. בתוך חודש עד חודשיים של טיפול אינטנסיבי, מוטבע שינוי במוח, המביא לשיפור בתפקודים השונים; שינוי זה הינו קבוע, רציף ומתמשך, לאחר גמר הטיפול ובלעדיו. השיטה קיימת מאז 1948, מתאימה לטיפול בילדים ובמבוגרים ומיושמת ברחבי העולם כולו, במאות מרכזים ומוסדות חינוך ובריאות. שיטה זו מיושמת על 50.000 מטופלים בשנה, באופן משביע רצון

 

הירשם

שיטת טומטיס מצליחה לסייע בפתרון בעיות התפתחות, ריכוז וקשב באמצעות אבחון מדויק והאזנה לצלילים בתדרים מסוימים