YELLOW SWEATER CHILD

הפרעות התפתחותיות הנובעות מפתולוגיה נוירולוגית המובנת באופן חלקי (*)

 

תופעות התסמונת:

u בעיות קשב וריכוז - הלוקה ב- TDAH או ב- AJOUTER אינו מסוגל להיות קשוב attention De Preter)) לאורך זמן (חוסר ריכוז), או לחלופין אינו שם לב לדברים שאינם במרכז תשומת הלב שלו (ריכוז יתר).

u אימפולסיביות - הלוקה ב- TDAH פזיז, לא שם לב לפרטים חשובים, לוקה בבעיות בעיבוד מידע וביטוי הידע. תופעה זו לא קיימת ב- ADD.

u היפראקטיביות - הלוקים ב- TDAH נוטים בדרך כלל לתנועתיות יתר. מתבטא לרוב בחוסר שקט.

 

משמאל - סריקת PET של מוח ללא TDAH

 

מימין - סריקת PET של מוח עם TDAH

 

עדיין לא עמדו על מכלול הסיבות, אולם התוצאה הנצפית היא שינוי נוירולוגי מובהק, שאותו ניתן לראות בתחום המטבוליזם של חומרים שונים באזורים שונים של המוח. בעיקר של דופמין ונוראפינפרין (נוראדרנלין) במספר אזורים במוח ובמיוחד באונה המיצחית frontal) lobe האזור האחראי בין היתר על ויסות. התוצאה היא בעיה בוויסות של מרכיבים שונים:

תנועה (היפר קינטיות) תגובה (אימפולסיביות) והכרה (הפרעת קשב וריכוז).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הירשם

שיטת טומטיס מצליחה לסייע בפתרון בעיות התפתחות, ריכוז וקשב באמצעות אבחון מדויק והאזנה לצלילים בתדרים מסוימים