ויסות חושי et la modulation sensorielle

Ancre> שיטת טומטיס עוזרת לילדים עם הפרעה בויסות חושי (SI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הירשם

שיטת טומטיס מצליחה לסייע בפתרון בעיות התפתחות, ריכוז וקשב באמצעות אבחון מדויק והאזנה לצלילים בתדרים מסוימים